Nytt fra LMK 1/2017

Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende:

  • Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.
  • WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.
  • LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbene orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017
Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

BILHOBBYKONFERANSEN 2017

Bilhobby – en felles utfordring!

Bilhobbykonferansen_Program2017

AMCAR inviterer alle bilhobbyinteresserte til Bilhobbykonferansen 2017 på Norges Varemesse lørdag 28. oktober kl. 10:00 – 14:00. Konferansen arrangeres av AMCAR under Oslo Motorshow.

Konferansen arrangeres for 6. gang og er åpen for alle som er interessert i å komme å høre på spennende tema fra bilhobby-Norge, se vedlagte invitasjon/program!

AMCAR ønsker spesielt velkommen representanter fra alle bilhobbyklubbene i Norge, uansett merketilhørighet. Det blir i år som tidligere forskjellige foredragsholdere med spennende tema relatert til den felles utfordring bilhobbyen står ovenfor i fremtiden. Derfor er årets tema «Bilhobby – en felles utfordring», der vi vil sette søkelys på store og små utfordringer et samlet bilhobbymiljø må takle i årene som kommer.
Det er ingen påmeldingsavgift og konferansen er åpen for alle bilhobbyklubber, privatpersoner, media, politikere, industri og fagfolk med tilknytning til bilhobbyen, som er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer klubbene til å begrense antall representanter per klubb til 3 personer.

Sted: Norges Varemesse, i «Jan Mayen» salen – skiltet fra inngang vest.
Tidspunkt: kl. 10:00 – 14:00
Plassbegrensning: 150 pers. Ved stor pågang er det «first com first serve» som gjelder!

Påmeldingsfrist: Mandag 23. oktober.
Påmelding sendes skriftlig til: asbjorn@amcar.no

Vennlig hilsen AMCAR
Asbjørn Johansen
Arrangementsleder

En virkelig hyggelig dugnadskveld i Bodø

Ydmykt takker jeg alle som valgte å stille opp på onsdagens dugnad. Det er gjennom hele høsten utført en solid innsats i klubblokalet vårt i Bodø. Mange har lagt igjen mye tid og arbeid noe som har skapt endringer. Å nevne enkeltpersoner eller liste opp særskilte arbeidsoppgaver blir ikke riktig da det er summen av det som er oppnådd som driver oss framover som klubb.
Som formann er man del av de gode og de frustrerende dagene. Man kan ikke velge bort det ene fra det andre for så å skape seg en ideell hverdag i organisasjonsarbeid. Men i går var en av de virkelig gode dagene. Oppdraget for onsdagen var å skrape en del av en vegg og klargjøre denne for maling. Forsiktig positiv til om vi kunne klare dette på en kveldstund kjørte jeg utover til Geitvågen.

Les videre

Dugnad onsdag 27.09 – lokale Geitvågen

Hei

Førstkommende onsdag er det på ny dugnad i klubblokalet vårt.
Denne gangen skal en seksjon av ytterveggen skrapes og klargjøres for maling.
Ta med malingsskrapen din, vernebriller, stige, litt kaffe og godt humør.

Håper å se mange medlemmer denne onsdagen :-).

Mvh Bjarne

Invitasjon til dugnad onsdag 20.september

Hei kjære medlemmer.
Nå er det tid for samling igjen, og gjøre en innsats på klubbhuset vårt i Bodø ( Geitvågen)
Førstkommende onsdag (den 20/9) klokken 18:00 møtes vi for å utføre følgende:

Oluf tar vindskibordene på lille grønnhuset, Oluf er orientert og knytter til seg de som han trenger.
I oppholdsrommet må det males ett strøk på vinduskarmene, pusse maling av tre bjelker mellom tak og vegg, vaske gulv slik at det er klart for å males.

Skogsgjengen starter arbeidet med å felle det siste treet slik at området blir klart for Daniel og arbeidet med bakveggen.
Daniel ser på takbeslag og tetting av tak.
Espen ivaretar henting av reol.
Ta med kaffe, godt humør og en rask historie.
Mvh Bjarne

Viktig informasjon om aktuell status for LMK-forsikringen

Her følger noen avklaringer fra LMK: 

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

Les videre

Møte i Salten Motorforum mandag 21. august

Mandag 21. august besøkte AMCAR’s klubbkontakt Asbjørn Johansen Salten Motorforum for å foredra om AMCAR’s arbeid og betydning for den norske motorhobbyen. Foredraget fant sted på Nord Universitet i auditoriet Elias Blix.

Det ble en innholdsrik kveld med faglig påfyll om AMCAR som organisasjon samt deres arbeid for bilhobbyen nasjonalt. 18500 medlemmer og 116 tilsluttede klubber engasjerer 14 heltidsansatte. De utgir eget magasin «AMCAR», samt drifter nettstedet amcar.no og egne facebook-sider for både AMCAR og organisasjonens Cruise Night arrangementer. Her arbeides det med å skape et digitalt skifte med bedre og mere innholdsrike nettsider, hvor det skal bli enklere å klikke deg inn til de artiklene som er tilpasset ditt fokus innen bilhobbyen – med gode underholdningssider med film og detaljrike bilpresentasjoner.

Les videre